Musiek Sing saam

Die hemel se Vensters

Die vrug van die Gees

Elkeen behoort te weet

Goedertiere onbeskryflik groot

Hy leef

Hy is die Liefling van My Siel

Hy is YAHUSHA

YAHUSHA is my Herder

YHUH maak my n instrument

YHUH om as skepper te loof

Kom o Skepper Gees

Loof YHUH my siel

O my Siel wees bly

Verbly in YHUH

Soos ‘n Hert

U is waardig

Wat ‘n Vriend

Weet jy nie jy is ‘n Temple

Aan YHUH die ere

Al die kinders van YAH

Al my kommer en al my swaar

Al wat my bekoor

By Hom skuil my siel

Die vrede wat YHUH gee

Dit laat my so lekker sing

Ere aan die VADER

Elke belofte in die Boek is myn

Groot en Magtig is YHUH

Hemel VADER ek is dankbaar

Hy leef, Hy leef hier in my hart

Is jy Rein deur die Bloed

Ek het U lief

Kom ons bring hulde en ere

Ons wil juig hier op aarde

Al die lof en al die eer

Tel jou seëninge

As die Magtige van Jakob

Daar is krag in die Bloed

Die liefde van YHUH

Die wat op YHUH wag

Eer aan die Koning van die konings

Ek hef my stem

Ek sing ‘n Nuwe lied

Ek wil YHUH loof

Hoe groot is U

Loof hom met die Tromme

Loof koning YHUH

Lieflike Woord

Met my hande omhoog

Omdat Hy leef

U sal kom op die wolke

Ons is almal hier tesame

Prys YHUH met blye galme

Aan die Koning van die eeue

All over the world

At the cross

He made the stars to shine

He paid the debt He did not owe

I lift my hands

I want to live the way

Oorwinningslied

Teach us thy way

Therefore the redeemed

This is the day

U is al wat my bekoor

Sang bundel